AI Business Lab skapar nytta av data

Med hjälp av AI (artificiell intelligens) ska data enklare kunna användas för att fatta klokare beslut.

Jonny Holmström, SCDI. Foto: Johan Olsson.

I december 2019, innan pandemier och lockdowns, stod Jonny Holmström på en scen i Stockholm som en av talarna vid Mistra Digital Forest programkonferens och ett hundratal personer fanns i publiken.

– Föredraget handlade om en intervjustudie jag gjort med de stora skogsbolagen. Fokus låg på den skogliga värdekedjan, från det att du kapar ett träd till att du sitter hemma och har en färdig fönsterkarm att titta ut genom, berättar Jonny Holmström, professor och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation, SCDI.

Studien visade att träprodukten flödar fint i värdekedjan, men att all den data som kommer med inte hanterades med samma kunskap och intresse, trots att det också är en viktig resurs.

– Allt var ju baserat på ingående intervjustudier, skogsbolagen hade ju själva betonat att det behövdes ett kunskapslyft. De har hundratals års erfarenhet av skogen, men AI har de inte riktigt lyckats med. Jag stod och ’roastade’ publiken lite med glimten i ögat. ”Det stora problemet är… ni”, sa jag skämtsamt och ärligheten gick hem bland publiken som nog kände igen sig, säger Jonny Holmström och skrattar till.

En som satt i publiken den kvällen var Carl Kempe, ständig sekreterare vid Kempestiftelserna. Han hade fastnat för det som berättades och dialog uppstod redan samma kväll. Efter några samtal sökte Jonny Holmström medel hos Kempestiftelserna och plötsligt hade föredraget lett till skapandet av SCDI AI Business Lab.

AI-labbet har skapat en ny horisont. Med hjälp av olika verktyg så som en specialutvecklad plattform ges förutsättning att analysera data snabbt och effektivt. Ett av projekten inom Mistra Digital Forest är ”Värdeskapande från komplexa datamängder genom AI”.

AI-labbet

Det blir en del föreläsningar och presentationer på ett år för Jonny Holmström, men det är här i labbet som det verkligt viktiga arbetet görs. Foto: Johan Olsson.

– Det som är viktigt, och något vi kan göra med labbet, är att vi jobbar med data som en nyckelresurs och ”algorithmic brokering”, vilket handlar om hur man tar AI-systemet och anpassar, justerar och knyter an till de utmaningar som finns här och nu. Man bör fokusera på den data man har och fundera på vilken ytterligare data man kan behöva. Helt enkelt experimentera med data, även om det ytterst alltid handlar det om att skapa ett värde, säger Jonny Holmström.

Värdet ligger framför allt i skapandet av ett bättre precisionsskogsbruk, vilket ger ökad produktivitet och därigenom också en bättre hållbarhet. Verktyg och teknik samlar in data som analyseras med hjälp av AI, vilket skapar insikter som människor sedan kan använda för att fatta smartare beslut.

– Den digitala innovationen finns och florerar, men hur går man från innovation till transformation? Här är det viktigt med ett kunskapslyft och Mistra Digital Forest är med sina föreläsningar och presentationer en viktig nyckel. Det finns hundratals år av skoglig erfarenhet, nu gäller det att koppla ihop den och skapa en viktig digital transformation, avslutar Jonny Holmström.