Nu är vi igång på riktigt!

Tiden går fort när man har roligt sägs det ju, och nu har det faktiskt formellt redan gått ett helt år av andra programperioden med Mistra Digital Forest. För egen del har jag numera ansvar för arbetspaketet ”Beslutsstöd”, ett roligt och givande uppdrag i nära samarbete med kollegor från såväl Skogforsk som SLU, Umeå universitet, IVL och Uppsala universitet – vår senast tillkomna samarbetspartner inom programmet. Det märks tydligt att både forskare och medverkande företag har stora förväntningar på vad vi ska kunna åstadkomma tillsammans, det känns verkligen stimulerande med all samlad kompetens och engagemang! Att vi haft fyra år på oss att lära känna varandra bättre och skapa nya relationer under den första programperioden har också förbättrat förutsättningarna för ett lyckat samarbete framöver där vi verkligen kan dra nytta av varandras olika styrkor.

Jag upplever verkligen att efterfrågan på olika typer av digitala beslutsstöd kopplade till skog och skogsbruk är stor. En tydlig drivkraft är att underlätta arbetet och stärka kvaliteten i de beslut som tas om hur skogen ska skötas och hur olika åtgärder ska utföras. Rekrytering av personal med rätt kompetens är också en utmaning för sektorn där rätt anpassade digitala stöd kan vara ett sätt att hjälpa nya kollegor att göra riktiga bedömningar. Men även rutinerad personal och myndighetspersoner ställs inför väldigt komplexa beslut där den digitala tekniken kan vara till hjälp för att sortera bland alternativen. Tillgång till stora mängder digitala data och avancerade metoder för att hantera och modellera dessa skapar oändliga möjligheter, det gäller bara att lista ut vad som är värt att satsa på. Samtidigt tänker jag att det är viktigt att behålla det mänskliga perspektivet, det är ju trots allt vi som människor som ska stå bakom och ta konsekvenserna av de beslut som tas om hur skogen ska skötas och brukas.

Till den andra programperioden har som bekant det sociala hållbarhetsperspektivet stärkts på ett tydligt sätt, vilket inte minst genomsyrar vårt arbetspaket. De sociala perspektiven berör såväl förbättrad arbetsmiljö för de människor som jobbar professionellt i skogen genom bättre förar- och beslutsstöd som olika aspekter på beslutsfattande för enskilda skogsägare. Under året planeras bland annat för intervjuer med enskilda skogsägare kring deras digitala kompetens och hur olika digitala verktyg påverkar deras skogsägande och affärsrelationen med de virkesköpande organisationerna. Vi kommer även ordna spännande workshops med olika intressentgrupper för att utforska hur de ser på framtidens skog och skogsbruk i digitaliseringens tidsålder. Det kommer bli väldigt intressant att lära sig mer om vad som förenar och eventuellt skiljer dessa olika grupper åt! Det är ju först när vi lär oss mer om varandra som vi också kan närma oss varandra och skapa förståelse för våra olika perspektiv. När det gäller planering av den nya skogen och hur den ska skötas ska vi även undersöka hur tekniska hjälpmedel som t ex digitala tvillingar kan stötta skogsägarens beslut och hur framtidens system för skoglig planering kan utvecklas.

Men vi jobbar inte bara i de olika delprojekten. Jag har även hunnit podda tillsammans med task-ledarna Linnea Hansson och Eskil Mattsson och programchef Sverker Danielsson – det var en ny upplevelse och riktigt kul! Ni som lyssnat får gärna höra av er med vad ni tycker om vårt samtal, vi vill ta del av era tankar så vi pushar oss att tänka nytt och flytta fram positionerna inom programmet.

Lyssna på poddavsnittet.

Maria Nordström, Skogforsk, arbetspaketledare Beslutsstöd i Mistra Digital Forest

Maria Nordström, Skogforsk. Fotograf: Johan Olsson