Kalendarium

Lyssna på vår podd

Programaktörer

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. Skogsindustrierna är programvärd och programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, Kopparfors skogar, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk samt Umeå universitet.