Världens första AI-styrda skogsmaskin tränad i Umeå

För första gången har forskare lyckats skapa en självkörande skogsmaskin som styrs av artificiell intelligens. I en forskningsstudie vid Umeå universitet utvecklades ett AI-system som kan manövrera den 16 ton tunga maskinen utan mänsklig inblandning. Studien har genomförts i samarbete med Skogforsk och Algoryx Simulation. Det skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande.

AI-styrning av robotar kräver stora mängder träningsdata vilket är kostsamt och riskfyllt när det är fråga om tunga maskiner. Förträning i simulerad miljö löser detta, men överensstämmelsen med verkligheten blir aldrig perfekt. En forskningstudie vid Umeå universitet visar att det detta hinder kan överkommas också för stora och komplexa system.

På Skogforsk testområde i Jälla utanför Uppsala har de första lyckade försöken genomförts. I testerna fick en AI ta över styrningen av en tung skogsmaskin, navigera över olika hinder och följa en planerad rutt. AI:n hade tränats i förväg på Umeå universitets superdator i flera miljoner träningssteg.

– Resultaten visar att det är möjligt att överföra AI-styrning till en fysisk skogsmaskin efter att först ha tränat den i simulerad miljö, säger Viktor Wiberg, forskare på Algoryx Simulation, vars doktorsavhandling vid Umeå universitet ligger till grund för arbetet.

Det här är första gången som någon har lyckats demonstrera autonom styrning med AI av en så pass komplex maskin som en skogsmaskin.

Forskningsstudien har publicerats i två artiklar och presenteras i dagarna på världskongressen i skoglig forskning, IUFRO, i Stockholm.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå universitets webb

Läs mer om försöket i Mistra Digital Forest årsrapport