Tjänst som postdoktor vid SLU för att utveckla modeller för planering av skogsbruk baserat på högupplösta data

Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU, som bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier, söker nu en postdoktor för att utveckla modeller för planering av skogsbruk baserat på högupplösta data.

Postdoktoranställningen är en del av Mistra Digital Forest.

Läs mer om tjänsten på SLU:s webb