Digitala lösningar gör verklig nytta

Digitaliseringens snabba utveckling kan kanske ses som en motsats till det svenska skogsbrukets långa omloppstider. Dock har både digitaliseringen och skogsbruket en hel del gemensamt och framför allt är de är båda viktiga nycklar för att hitta lösningar på klimatkrisen.

Viveka Beckeman är sedan hösten 2020 vd för Skogsindustrierna, branschorganisationen som står som programvärd för Mistra Digital Forest. Hon tror på utveckling snarare än romantisering av det förgångna, något hon menar Mistra Digital Forest tar fasta på.
­– Jag tycker det är roligt för oss på Skogsindustrierna att få vara plattform för det här programmet, vi vill ju vara en slags nod för hela branschen.

Viveka Beckeman,vd för Skogsindustrierna. Fotograf: Fredrik Persson

Hon är övertygad om att skogsnäringen och skogsindustrin är nyckeln till att vi ska kunna fortsätta utveckla både oss själva och det runt omkring oss, utan att äventyra klimatet.
– Jag tror att det är existentiellt för vår bransch att vi lyckas säkerställa att vi är en del av utvecklingen och hela tiden kommer framåt. Att vi lyckas ta tillvara den fantastiska råvara som skogen är, fortsätter hon.

För att skapa den sortens legitimitet som behövs för att bedriva ett modernt, hållbart skogsbruk måste branschen visa att man klarar av det, utan att äventyra till exempel biologisk mångfald.
– Här tror jag på digitalisering och teknikutvecklingen. Det gör att vi hela tiden släpper ut mindre koldioxid, har smartare processer på vägen och slutligen lyckas utvinna mer skoglig råvara. Allt detta är just varför Mistra Digital Forest-programmet är så otroligt viktigt, säger Viveka Beckeman.

”När alla går samman blir vi både starkare och mer konkurrenskraftiga”

Ett bra exempel på ett digitalt projekt som skapat stort värde är den laserinventering som genomfördes av Lantmäteriet 2010 där hela Sveriges laserskannades från luften. Något som hjälpt bland annat BillerudKorsnäs med att bli effektivare i sitt gallringsarbete.

Göran Andersson, BillerudKorsnäs.

– Efter laserinventeringen togs det fram ett hjälpmedel där vi kunde hitta gallringar med hjälp av datan från inventeringen. Tack vare det kan vi enklare planera för gallringar och hela tiden hålla en hög produktion, något som är viktigt när vi alla aktivt jobbar för att skapa en mera hållbar framtid, säger Göran Andersson, skogschef på BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs arbetar givetvis redan idag med ett flertal digitala verktyg, framför allt hjälper det företaget att hålla ordning på skogsinnehavet.
– Rent allmänt bedriver vi ju en verksamhet på stora arealer och hanterar hela tiden stora avverkningsvolymer. Utan digitala verktyg skulle det vara smått omöjligt att kunna bedriva detta med den bemanning vi i dagsläget har. Tillgång till sådana typer av verktyg är avgörande för att vi ska vara effektiva och konkurrenskraftiga, fortsätter Göran Andersson.

Göran Andersson har varit med länge och sett branschen digitaliseras. Det han nu ser som utmanande är att kompetensnivån för alla inblandade fortsätter på en tillräckligt hög nivå.
– Det är ibland svårt att hinna med att uppdatera sig. Det kommer ny digital och teknisk utrustning hela tiden och det är viktigt att få med hela kedjan, från tjänstemän till dem som faktiskt sitter i skogsmaskinerna och gör jobbet. Det är också en punkt som är identifierad i programmet vilket är jättebra, säger han.

Det är flera företag som samarbetar i Mistra Digital Forest, något som troligtvis är en del av framgången.
– När alla går samman blir vi både starkare och mer konkurrenskraftiga, det har skogsnäringen visat. Det här är ett sätt för Sverige att ligga i täten när det gäller teknisk och digital utveckling, kanske till och med ta förstaplatsen, säger Göran Andersson.

Viktigt med dialog

Elisabeth Nilsson är styrelseledamot i programmet. Hon ser skogen som speciellt intressant och viktig eftersom Sverige sticker ut med sina många och kunniga, mindre skogsägare.
– Vi är inne i en föränderlig värld där de nordiska länderna har oerhörda möjligheter, vi måste nu vara duktiga och ta tillvara dem på rätt sätt, säger Elisabeth Nilsson.

Elisabeth Nilsson är med i styrelsen i Mistra Digital Forest. Fotograf: Petter Blomberg

Hon menar att dialogen är det som är viktigast när man utformar program likt detta – inte bara med de större bolagen utan också med enskilda skogsägare.
– Vad fungerar för dem? Det gäller att vi hittar lösningar som är praktiskt genomförbara även för den enskilde skogsägaren och mindre företagaren som inte har en stab av tekniker och ingenjörer som kan hjälpa till, säger Elisabeth Nilsson.

Med Elisabeth Nilssons långa erfarenhet vet hon att det är många frågor som behöver svar och just därför är forskningen viktig. Viveka Beckeman på Skogsindustrierna håller med.
– Det här är ett fantastiskt program. Branschen är med, finansiering är tryggad. Nu är det bara viktigt att vi fortsätter attrahera duktiga forskare inom de här skogliga områdena. Ju mer forskning som görs inom skogliga områden desto bättre blir det, avslutar Viveka Beckeman.

 

Flygbild skog: Värmskog Mark & Sjökartor