Mistra Digital Forest programkonferens 23 november 2022

Klicka på play-knappen ovan för att starta sändningen.

Program

9.00 Välkommen

Sverker Danielsson, programchef & Per Edström, biträdande programchef Mistra Digital Forest

Inledning 

Mårten Larsson & Elisabeth Nilsson, Mistra Digital Forest programstyrelse

Så kan värde skapas av skogliga data i en bioekonomi 

Sverker Danielsson, Mistra Digital Forest & Daniel Nylén, Umeå Universitet

Fjärranalysmetoder och långsiktig planering med precision för ett bättre skogsbruk

Johan Holmgren & Karin Öhman, SLU

10.20 Paus

10.50 Resultatkavalkad 

Grundläggande och tillämpade steg mot digitaliserade skogliga operationer 

Magnus Thor & Linnea Hansson, Skogforsk samt Martin Servin, Umeå Universitet

Från skog till produkt – hållbara råvaruflöden

Eskil Mattson & Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

12.30 Lunch 

13.30 Resultatkavalkad

Hur har företagens resa sett ut? 

Fredrik Klang, Sveaskog & Charlotte Bengtsson, Skogforsk.

Reflektion över dagen 

Maria Wetterstrand, Mistra Digital Forests programstyrelse & Torgny Persson, Skogsindustrierna