mar 12

Smart cirkularitet och nya material

Ett antal seminarium som är en del av Mistras jubileumsturné Omställning pågår. Med avstamp i Mistras forskningsprogram diskuterar akademi, näringsliv, politik och civilsamhälle kunskapsläge och forskningsbehov inom området, samt sätter styrmedel och politik som stimulerar grön kemi, cirkularitet och smarta material under lupp.

På plats i Göteborg är också flera aktiva från Mistras forskningsprogram. Bland annat kommer Mattias Lindahl, programchef för det nyligen avslutade programmet Mistra REES att dela med sig av deras åtta år av forskning om resurseffektivitet och cirkularitet och vad som behöver hända framöver för att accelerera omställningen. Mattias Lindahl är också ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi och leder det svenska arbetet med en internationell standard för cirkulär ekonomi.

Plast är ett av de material som debatteras gällande resursförbrukning, avfall och återvinning. Forskningsprogrammet STEPS målsättning är att utveckla platser baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Programchef Rajni Hatti-Kaul kommer att dela med sig av den senaste forskningen.

Seminarierna har syfte att skapa nya kontakter och nätverk, föra samman nyckelaktörer för djupa diskussioner och accelerera omställningen. Platserna är begränsade.

Läs mer på Mistras webb