apr 18

Skogsindustriernas Framtidsmöte

Skogsindustrierna bjuder in till Framtidsmötet 2023, vilket  är den första konferensen som på riktigt hakar in i den branschgemensamma satsningen Framtidsresan. Mötet, som ersätter Forum för Bioekonomi, kommer att fokusera på hur skogsnäringen – i ännu högre grad – kan bidra till att lösa våra samhällsutmaningar.

Konferensen börjar med mingellunch klockan 12.00 och programmet på scenen drar igång klockan 13.00. Eftermiddagen bjuder på spännande föreläsare, och ger dig möjlighet att bidra med dina tankar. Mer information och program kommer inom kort.

Middag på kvällen för dig som vill: Kvällen tillbringar vi genom att tillsammans äta en god middag, nätverka och fördjupa samtalen. En kuvertavgift kommer att tas ut för dig som väljer att vara med.

Läs mer och anmäl dig