jan 20

Skogens dag 2021

SKOGENS ROLL I DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

Skogen räcker inte till allt. Klimatomställningen stegrar behoven av skogsråvara när bio ska ersätta fossilt och ökad biomassaproduktion är svårt att förena med ökat skydd av natur. Två världsbilder tävlar om att presentera lösningen på den utmaningen. Måste vi minska vår konsumtion även av produkter från skogsråvara? Eller finns lösningen i att öka skogens tillväxt?

I november landar skogsutredningen som så många väntat med spänning på. Hur hanterar den avvägningarna mellan äganderätt och samhällets behov, skydd av natur och ökad produktion? Och hur tänker våra styrande ta frågorna vidare? Samtliga partier i riksdagen erbjuds att delta i en politisk panel för att få chansen att klargöra hur de ser på skogens roll i det hållbara samhället. Dessutom frågor vi ut Jytte Guteland, EU-parlamentariker, om EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. Finns skogen med där? Och så får vi en titt in i vår sköna nya digitaliserade framtid.

Datum: Onsdag den 20 januari, 2021
Plats: I år livesänds Skogens dag genom en digital plattform från Coeo Events
Tid: Kl. 10.00–14.30

Skogens dag 2021 genomförs i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Till anmälan