nov 15

Skogen i Södermanland 2022 – En hållbar och lönsam skogsproduktion i framtiden

Regionalt skogsprogram i Sörmland och Agro Sörmland välkomnar till en dag som bjuder på resultat från arbetet med skogsprogrammet, samt aktuella och intressanta ämnen som kan bidra till en hållbar och lönsam skogsproduktion i länet. Mistra Digital Forests programchef Sverker Danielsson är en av talarna.

Något ur innehållet:
• Skogen och klimatet.
• Digitalisering i skogen.
• Lövskogar och lövträdsproduktion.
• Framtidens viltförvaltning.
• Kompetensförsörjning.
• Omvärldsspaning – politik och marknad.
• Skogsförvaltare ger sin bild av det sörmländska skogsbruket.

Dagen avslutas med mingel där deltagare, företag och organisationer informerar om sin verksamhet.

Anmälan: senast 27 oktober till Skogen i Södermanland