maj 07

Programkonferens

Nästa programkonferens inom Mistra Digital Forest kommer att äga rum den 7 maj på SLU i Umeå.

Dagen kommer att innehålla presentationer och diskussioner kring resultat från programmet. En del av konferensen kommer att handla om arbetet med skoglig fjärranalys som bedrivs inom programmet och i anslutning till andra initiativ. Mer information kommer att publiceras här inom kort.