jun 28

Mistra i Almedalen – Framtidens hållbara samhälle

Mistra bjuder in till diskussion kring näringslivets gröna omställning, hållbara livsmedelssystem längs hela värdekedjan och framtidens klimatsmarta samhälle – allt utifrån den senaste miljö- och klimatforskningen. Kom och ta del av seminarier, panelsamtal och träffa Mistras forskare och programchefer – däribland Mistra Digital Forest och vår programchef Sverker Danielsson.

12.05–12.15 Varmt välkomna!
Mistras vd hälsar välkommen. Hugg en lunchwrap och ta del av Mistras forskningsprogram.

12.15–13.00 Grön omställning längs industrins värdekedjor
Omställningen av industrin och samhällets värdekedjor pågår och kommer innebära stora samhällsförändringar. Hur kan vi säkerställa att nya energisystem, produktionsprocesser och produkter kan genomföras med önskat resultat och hur undviker vi att skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem?

13.10–14.00 Så uppnår vi hållbara och hälsosamma livsmedelssystem – ett samtal om mat, konsumtion och material
Livsmedelssystemet står för cirka 30 procent av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till störda ekosystem, minskad biodiversitet, utarmade jordar och övergödda hav. För att klara klimatförändringar och uppnå miljö-och hälsomål måste vi radikalt ställa om hur vi producerar och konsumerar mat.

14.10–15.00 Klimatomställningens glömda möjligheter
Den senaste IPCC-rapporten visar att klimatkrisen redan är här. Klimatomställningen kräver en ny livsstil och smarta lösningar globalt och lokalt. Vilka beslut behövs av politikerna? Vad krävs av oss som medborgare?

15.00 Fika och mingel

15.30–16.20 Vägen till en hållbar framtid – möjligheter, utmaningar och myter
Hur ser det hållbara samhället ut år 2045? Och hur når vi dit? Genom att peka på möjligheter, bemöta utmaningar och krossa myter ger forskare en samlad bild av den omställning som krävs på olika nivåer i samhället

16.30–17.00 Nästa steg för framtidens hållbara samhälle
Tillsammans med Mistras forskare och experter sammanfattar Mistras vd Anna Jöborn dagen. Vad tar vi med oss från dagen och hur tar vi nästa steg till framtidens hållbara samhälle.

Läs mer på Mistras webb

28 jun 12:00 -17:00 | | Ort: Sal B22, B-huset, Uppsala universitet. Huvudentré Cramérgatan 3, Visby Gotland.