jan 13

Forskningsagendans dag

Välkommen till Forskningsagendans dag 2021!

Onsdagen den 13 januari 2021 genomför Skogsindustrierna den återkommande och mycket uppskattade Forskningsagendans dag.

Under dagen sätter vi fokus på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till omstarten av Sverige efter pandemin. Den utvecklingspotential som finns inom processteknisk forskning och hur denna relaterar till konkurrenskraft, marknad och digitalisering kommer bli avgörande.

Läs mer och anmäl dig.

Varmt välkommen!

Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna