okt 04

Forskning för framtidens skogsbruk

Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Norra Skogs forskningsstiftelse bjuder tillsammans med Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU in till en seminariedag där ett antal forskare kommer att redovisa aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Det handlar om skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys.

  • Hur utformas framtidens klimatanpassade fröplantager?
  • Vilka konsekvenser får älgbete i multiskadade tallskogar för skogens framtida utveckling?
  • Hur säker är flerfasinventering med högupplöst laserskanning?
  • Kan man med CT-scanning hitta törskateskador i sågtimmer?

Dagen kommer även att beröra hur forskningen utvecklats genom åren och hur EU påverkar den svenska skogen och vårt skogsbruk.

Bra att veta: Seminariet, som även webbsänds, är kostnadsfritt och det bjuds på lunch och fika.

Program samt länk till anmälan offentliggörs via mejl, webb och sociala medier i slutet av augusti. Boka in dagen i din kalender redan nu och sprid gärna informationen vidare i ditt eget nätverk!

04 okt 09:00 -16:00 | | Ort: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, P-O Bäckströmsalen