okt 04

Forskning för framtidens skogsbruk

Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Seminariet, som även webbsänds (se längre ner), är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika.

Program:

09.00 Samling med kaffe och smörgås – registrering.

 • Inledning: Marianne Eriksson, moderator.
 • P-O Bäckströms forskargärning. Tomas Lundmark, professor, SLU.
 • Framtidens hållbara skogsskötsel sett genom ett historiskt forskningsperspektiv.
  Charlotta Erefur, enhetsföreståndare, SLU.
 • Hur kan vi aktivt öka den biologiska mångfalden i skogen?
  Therese Löfroth, universitetslektor, SLU.
 • Restaureringsekologi – att forska på återskapande i en föränderlig värld.
  Jörgen Sjögren, universitetslektor, SLU.
 • Rätt plantor ger klimatanpassade skogar i framtiden.
  Mats Berlin, forskare, Skogforsk.

12.00 – 13.00 L U N C H

 • Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar.
  Fredrik Johansson, projektledare, Skogforsk.
 • Hur man hittar törskateskador i stocken med hjälp av datortomografi.
  Kari Hyll, forskare, Skogforsk.
 • Flerfasinventering av skog med högupplöst laserskanning.
  Henrik Persson, forskare, SLU.

F I K A

 • EU:s påverkan på svenskt skogsbruk.
  Tomas Lundmark, professor, SLU.
 • Avslutningsord.

16.00 Seminariet avslutas.

Anmälan:

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Brattåsstiftelsen för Skogsvetenskaplig Forskning, Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning och SLU. Anmäl dig till seminariet via länken nedan och sprid gärna denna inbjudan vidare i ditt eget nätverk.

Anmäl dig till seminariet här: https://tinyurl.com/2kybpc7y

Sista anmälningsdag är 18 september. 

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir helt eller avanmäler dig efter 27 september debiteras 500 kr/person, såvitt du inte överlåter platsen till en annan deltagare (gäller ej webbsändningen).

Webbsändning: Senast dagen före seminariet mejlas en länk ut till dem som anmält sig att se seminariet på webben.

04 okt 09:00 -16:00 | | Ort: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, P-O Bäckströmsalen