sep 27

Föreningen Skogens höstexkursionen

Föreningen Skogen arrangerar för 120:e året Höstexkursionen

På årets första exkursionsdag besöker vi Per och Bo Jonassons (Skogspodden) egen gård, Gusselborg. På Gusselborg ser vi olika försök och tar del av de senaste forskningsrönen. Vi diskuterar även hur man kan öka skogens klimatnytta. Den andra exkursionsdagen beger vi oss till Gammalkroppa Skogsskola som är Sveriges minsta högskola. Här diskuterar vi branchens rekyteringsbehov, dess möjligheter och utmaningar. Dessutom diskuterar vi skogs- och branschfrågor med våra folkvalda politiker.

Medverkande föreläsare är bland annat Aina Spets, ordförande, Skogskvinnorna, Bo och Per Jonasson, skogsbrukare, Emma Holmström, SLU lektor och docent i skogsskötsel, Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, Kolbjörn Kindströmer, ordförande, Skogsentreprenörerna, Lena Karlsson,rektor, Gammelkroppa Skogsskola, Mikolaj Lula, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Ulfstand Wennström, Skogsforsk, seniorforskare och skoglig doktor.

Höstexkursionen är en spännande och framåtblickande branschexkursion som fokuserar på områdena:

  • Blandskog
  • Branschens långsiktiga rekryteringsbehov och jämnställdhet
  • Kvalitetsproduktion och förädling
  • Skogen klimatnytta
  • Skogspolitik
  • Sådd

Se preliminärt program och mer om exkursionen här