nov 10

Bioekonomiriksdagen 2020

Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.
Bioekonomiriksdagen 2020 i Lund sätter fokus på bioekonomi, hållbara produkter och restströmmar från livsmedel och jordbruk.

Samarrangeras av Region Skåne, Lunds universitet, BioInnovation, Lunds kommun, IKEM och Skogsindustrierna.

Här kan du läsa mer om Bioekonomiriksdagen!

Kontaktperson
Linnéa Wettermark
Miljöstrateg, Region Skåne
linnea.wettermark@skane.se