dec 03

Big Data 2020

Välkommen till 2020 års Big Data Conference i Växjö den 3-4 december 2020.

Värd för 2020 års Big Data – den sjätte stora konferensen på detta tema – är som vanligt Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Årets båda konferensdagar kommer att innehålla en blandning av inbjudna talare från såväl Linnéuniversitetet och andra lärosäten som från industrin och näringslivet, liksom presentationer av pågående forskning inom DISA och posterutställningar.

Medverkar gör land annat Erik Willén (Skogforsk) och Håkan Olsson (SLU) , som både leder varsitt arbetspaket i Mistra Digital Forest.

Årets Big Data blir ett helt digitalt event – vi  hoppas innerligt att vi nästa år kan träffas på ”vanligt” sätt igen! – information om hur detta kommer att gå till finns på konferensens engelska webplats (se länk nedan).