dec 03

Automationsdagen 2020

Automationsdagen har flera år i rad lockat hundratals besökare från företag som är specialiserade på eller intresserade av automationsteknik. Årets upplaga kommer att vara helt digital med inspirerande paneldiskussioner om möjligheter och utmaningar samt presentationer av nya spännande lösningar inom automation.

Under dagen kommer vi bland annat att få höra företagen Azelio och Forsstrom berätta om sina automationssatsningar där projekt Robotlyftet bidragit med resurser till förstudier och vidare stöttning. Högskolan Väst kommer även berätta om resultaten från de tester med automatiska vagnar som gjorts ute hos företag och i Produktionstekniskt Centrum (PTC).

Program

09:00 – 09:10 Introduktion
09:10 – 09:30 Omvärldsutblick och megatrender inom robotautomation – Ove Leichsenring, ordförande SWIRA
09:30 – 09:50 Robotlyftet – exempel från företagen Azelio och Forsstrom
09:50 – 10:00 Paus
10:00 – 10:15 Flexibilitet är den stora skillnaden när vi automatiserar – Atieh Hanna, Volvo GTO
10:15 – 10:35 Automatiserad internlogistik – Mikael Ericsson, Högskolan Väst
10:35 – 10:50 Sätta standarder för robotar – Staffan Elfving, ABB
10:50 – 11:00 Avslutning

 

Automationsdagen arrangeras av Innovatum Science ParkHögskolan Väst och IUC Väst med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer och anmäl dig.