Nästa programkonferens i Mistra Digital Forest äger rum 20 maj 2021.

Konferensen är digital och öppen för alla som önskar delta.

Till anmälan.

Den 7 maj 2020 genomförde Mistra Digital Forest sin tredje programkonferens – denna gång digitalt och endast för programdeltagarna. 

Den 4 december 2020 hölls programmets andra konferens på ett fullsatt KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien).

Temat var automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket.

 

Den 23 maj 2019 höll Mistra Digital Forest sin första programkonferens i Näringslivets hus i Stockholm.

Konferensen samlade programdeltagare från akademi, institut och näringsliv.