Programkonferenser

Nästa programkonferens äger rum 26 november 2020 via Zoom. 

Läs mer och till anmälan.

Stort intresse när Mistra Digital Forest höll programintern konferens

Cirka 90 deltagare samlades när Mistra Digital Forest arrangerade en programintern konferens den 7 maj. Konferensen sändes digitalt med talare från flera aktörer i programmet. Konferensens agenda innehöll presentationer från några av programmets företag och uppdateringar kring hur arbetet fortskrider. Dessutom fick Mistra Digital Forests nya styrelseledamöter Maria Wetterstrand och Elisabeth Nilsson en chans att presentera sig. Läs mer här.

Den 4 december hölls programmets andra konferens på ett fullsatt KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien). Temat var automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket.

Uwe Kies, General Manager på det europeiska skogsbruksnätverket Innovawood var inledningstalare och presenterade nätverkets kommande forskningsrapport om digital transformation inom den europeiska skogssektorn. Därefter berättade Tapio Räsänen från finska Metsäteho om digitaliseringsprocessen inom den finska skogsbrukssektorn. Lisa Nilsson, chef för IT- och beslutstöd hos Holmen Skog delade med sig av sin syn på digitaliseringens utmaningar och möjligheter för branschen. Därefter fick deltagarna ta del av aktuella resultat från programmets olika forskningsaktörer.

Ta del av intryck från konferensen

Den 23 maj 2019 höll Mistra Digital Forest sin första programkonferens som samlade programdeltagare från akademi, institut och näringsliv.

Förmiddagen inleddes med en utblick västerut där Francis Charette från det kanadensiska skogforskningsprogrammet Forestry 4.0 berättade om Kanadas forskning och framsteg på området. Därefter presenterade Urban Nilsson från SLU skogsbrukets utmaningar och möjligheter när det gäller att öka tillväxten i skogen. Daniel Nylén vid SCDI på Umeå universitet talade om digital transformation inom näringen. Därefter fick åhörarna ta del av ett exempel från den digitala transformeringsprocessen inom gruvsektorn av Martin Servin vid Umeå universitet. Konferensen avslutades med en kavalkad av forskningsresultat från programmets aktörer.

Läs mer om programkonferensen